پايگاههاي اطلاعاتي رايگان فارسي


عنوان سايت

آدرس سايت

پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي

http://www.sid.ir

کتابخانه مجازي ايران

www.irpdf.com/

کتابخانه مجازي قفسه

www.farsiebook.com

کتابخانه اميد ايران

www.irebooks.com

مرکز کتابهاي الکترونيکي ايران اي-بوک پارس

http://www.ebookpars.com

مرجع کتابهاي ايران (آريا)

http://www.aryabooks.com

کتابخانه ملي ايران

http://www.nlai.ir

بزرگترين سايت دانلود کتابهاي فارسي

http://www.farsibooks.ir

مرجع دانلود کتاب الکترونيکي

http://www.parsbook.org

آريانا اي-بوک

http://www.arianaebook.com

بزرگترين پايگاه دانلود کتاب فارسي

http://www.takbook.com

کتابخانه نود وهشتيا

http://www.98ia.com

دانلود کتاب

http://www.downloadbook.org

کتابخانه کتابهاي الکترونيکي فارسي

http://www.parstech.org

دانلود کتابهاي الکترونيکي فارسي و رايگان

http://www.txt.ir

بانک اطلاعاتي جامع متخصصين ايراني

http://www.irexpert.ir

    کتابخانه مجازي داستانهاي فارسي و دانلود اي-بوک

www.ketabkhaneh.i8.com/

کتابخانه مجازي فارسي رمانهاي بلند و کوتاه

http://www.mahshar.com/library

کتابهاي رايگان فارسي

http://www.4soo.net/library.htm

کتابخانه مجازي تبرستان

http://www.tabarestan.info/book/index.html

دانلود انواع کتابهاي صوتي

http://www.irtanin.com

کتابهاي الکترونيکي موبايل

http://www.ebookmob.com

دانلود کتاب موبايل( ايران ميت)

http://www.iranmeet.com

پايگاه دريافت کتابهاي آن لاين فارسي

http://www.farsibook.blogfa.com

مرکز دانلود رايگان کتابهاي فارسي

http://arsanjan.blogfa.com

کتابنماي جهاني

http://ketab.blogfa.com

بيش از 500هزار مقاله تحليلي و آموزشي

http://farspage.com/web/articles

 


 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .