ساعات کار کتابخانه

 

شش ماهه اول سال

صبح ها از ساعت 8/30 الي 13

                                                                              بعد از ظهرها از ساعت 14 الي 16

 

                                                                                      ******

 

شش ماهه دوم سال

صبح ها از ساعت 8/30 الي 12

بعد از ظهرها از ساعت 13 الي 16

 

 

روزهاي تعطيل پنج شنبه  نيز کتابخانه باز است.

 

 

  • قابل ذکر است که هر روز از ساعت 7/45 الي 8/30 به ساماندهي  و جا زدن کتب برگشتي روز قبل اختصاص داده شده است.
  • يک ساعت تخصيص داده شده به اقامه نماز و صرف ناهار متناسب با زمان اذان ظهر متغير بوده و از سوي مدير اداري دانشگاه ابلاغ مي گردد.
  • سالن هاي مطالعه هر روز  به جز ء ايام تعطيل تا ساعت 18 باز مي باشد.

 


 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .