بخش مخزن کتابخانه مرکزي

اين بخش که در قسمت تحتاني ساختمان کتابخانه مرکزي  واقع شده داراي 500 متر مساحت مي باشد که تعداد 273 قفسه با گنجايش 100000 جلد کتاب در آن وجود دارد که در اين بخش  کتب درخواستي دانشجويان جستجو و يافت شده و  به بخش امانت ارسال مي گردد.

در اين بخش منابع چاپي و الکترونيکي با بيش از 50 موضوع در علوم مختلف  موجود است و قفسه هاي و کتابها با نظام رده بندي استاندارد کتابخانه هاي دانشگاهي LC  مرتب و ساماندهي شده اند.

مسئول بخش: در حال حاضر  مسئول بخش ندارد   و آقايان محمد زنگنه و مسعود شيري  از دانشجويان با اين بخش همکاري دارند.

تلفن تماس: 9- 34499000  داخلي 1136

 


 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .