پايگاههاي اطلاعاتي رايگان لاتين  مجلات

 

عنوان سايت

آدرس سايت

راهنماي مجلات دسترسي آزاد

http://www.doaj.org

دسترسي به بيش از 7000مجله برخي متن کامل

http://www.freefulltext.com

آرشيو مجلات با متن کامل

http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl

مقاله پيدا کن

http://www.findarticles.com

جستجو کن

http://researchnow.bepress.com/

گوگل پژوهشگر

http://scholar.google.com

دسترسي آزاد، علوم زيست و پزشکي ( بيش از 100مجله)

http://www.biomedcentral.com

آرشيو دي جيتال زيست پزشکي

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PMC

مجله آنلاين شيمي

http://www.abc.chemistry.bsu.by/current/fulltext.htm

Eprints در زمينه هاي علمي و فني

http://www.osti.gov/eprints/

مخزن دسترسي باز به مقلات و متون فني

http://eprints.bo.cnr.it

مقاله در کتابخانه ها و علوم ارتباطات

http://eprints.rclis.org

روانشناسي،زبانشناسي و رشته هاي مرتبط با علوم شناختي

http://cogprints.ecs.soton.ac.uk/

موتور جستجو ي scirus  با محدود کردن به مقاله

http://www.scirus.com/srsapp/advanced/index.jsp

ژورنالهاي الکترونيکي برکلي

http://www.bepress.com/alljournals.html

شبکه تحقيقات علوم اجتماعي

http://www.ssrn.com

علوم مرتبط با انرژي

http://www.scienceaccelerator.gov

مقالات تمام متن

http://arxiv.org

گلچين موضوعي از مقالات پايگاه arxiv

http://web.mit.edu/redingtn/www/netadv/

 


 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .