بخش امانت رايانه اي کتابخانه مرکزي

اين بخش در طبقه پايين ساختمان کتابخانه مرکزي و در مخزن کتابخانه قرار دارد 

اين بخش وظيفه جستجو و درخواست کتب مورد نياز دانشجويان و مراجعان به کتابخانه و همچنين ثبت کتب در پروفايل رايانه اي اعضا کتابخانه و همچنين تحويل گرفتن کتب بازگشتي از سوي اعضا را برعهده دارد. در اين بخش تمامي فعاليتهاي اعضا به لحاظ مراجعه به بخش و کتب تحويلي و بازگشتي در نرم افزار کتابخانه و پروفايل اعضا به طور کامل ثبت و ذخيره مي شود.

از ديگر فعاليتهاي اين بخش راهنمايي و آموزش مراجعه کننده در يافتن منابع مورد نياز خود است.

به استحضار اعضا محترم که کتاب در اختيار دارند مي رساند نسبت به بازگرداندن کتاب امانت گرفته شده در تاريخ مقرر دقت لازم را مبذول فرمايند تا مشمول پرداخت جريمه درکرد (روزانه 1000 ريال) نگردند.

 مسئول بخش: اين بخش هم اکنون فاقد مسئول مي باشد

 

همکاران دانشجوي فعال در اين بخش  يرکار خانم تکند و سرکار خانم پيله وريان مي باشند

تلفن تماس: 9-34494000  داخلي 1136

 

  


 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .