اخبار دانشگاه
 
کتابخانه تخصصي هنر و معماري

کتابخانه تخصصي  هنر و معماري

 اين بخش در طبقه دوم ساختمان واقع شده و داراي 5623 جلد کتاب تخصصي هنر و معماري به زبانهاي فارسي و لاتين مي باشد.

 اين بخش به لحاظ نوع استفاده و دسترسي اعضا به صورت قفسه باز ارائه خدمت مي کند و مراجعان بطور مستقيم مي توانند از کتابهاي موجود استفاده نمايند .

اين بخش همچنين مجهز به 3 دستگاه رايانه جهت انجام امور به امانت و جستجوي مراجعان مي باشد.

در اين بخش کتب مرجع  فارسي و لاتين و منابع رديف اول و دوم گروه هاي آموزشي معماري، مرمت بنا ها و ابنيه تاريخي، نقاشي و ...  موجود است و مورد استقبال مطلوب و مفيد دانشجويان متبوع قرار مي گيرد .

 

مسئول بخش: خانم فريدوني

شماره تلفن: 9-34494000  داخلي 1439 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .