اخبار دانشگاه
 
مخزن کتابخانه

مخزن کتابخانه مرکزي واحد در طبقه زيرين ساختمان کتابخانه مرکزي با ظرفيت بيش از 100000 جلد  و بيش از 300 قفسه استاندارد کتابخانه اي و به روش طبقه بندي LC قرار گرفته است 

 مسئول بخش: اين بخش در حال حاضر فاقد مسئول مي باشد و آقايان محمد زنگنه و مسعود شيري از دانشجويان با اين بخش همکاري دارند. 

تلفن تماس: 9-34494000 داخلي 1136

  
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .