اخبار دانشگاه
 
اطلاعيه کتابخانه مرکزي 

به اطلاع  دانشجويان، کارکنان و اساتيد محترم مي رساند تعداد کتاب ها و منابع کتابخانه اي که مي توانيد در اختيار داشته باشيد به شرح زير  مي باشد:

در مقاطع کارداني و کارشناسي 2 جلد به صورت همزمان به مدت 15 روز، در مقطع کارشناسي ارشد 3 جلد به مدت 21 روز و مقطع دکتري و  کارکنان و اساتيد 4 جلد به مدت 30 روز.

  بر اساس صورتجلسه شوراي محترم اداري دانشگاه و ابلاغ معاونت محترم پژوهش و فناوري،  امانت بردن و خارج نمودن پايان نامه ها از بخش پايان نامه کتابخانه مرکزي اکيدا ممنوع مي باشد.

 

 

 

به منظور  استفاده تمامي اعضا از منابع کتابخانه، در صورت عدم بازگشت منابع در تاريخ مقرر  روزانه 500 ريال بابت هر عنوان کتاب امانت گرفته شده جريمه ديرکرد توسط نرم افزار محاسبه   شده و مي بايستي به شماره حساب سيبا بانک ملي مربوط به  کتابخانه (0107360736005) واريز نمايند. 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .